Informationsledelse med mindset-map

Informationsledelse med mindset-map

Ny bog af Lars Brodersen om informationsledelse med mindset-map.

 

100 tips til attraktiv og effektiv information for brugeren.

 

 

Information er det nødvendige brændstof i enhver aktivitet

 

Med bogen får du kompetencer til at skabe meningsfuld information ved at holde brugerfokus hele vejen gennem projektet og reducere kompleksiteten, hvad enten du skal bage kage, bygge motorveje, holde ferie, feste, it-systemudvikle, holde møde, drøfte kommuneplan, pleje parforholdet, undervise eller administrere ældrepleje.

 

Din gevinst, når du bruger mindset-map i arbejdet med information og projekter:

- du får overblik og indblik som erstatning for kompleksitet

- du slipper for ups'ere og om'ere

- du bliver pragmatisk i en helhedsorienteret projektforståelse

- du får effektive projektforløb, fordi du bliver skarpere på, hvad du vil og hvordan

- dit budskab kommer igennem og fremstår effektivt og attraktivt

- du får tilfredse chefer, kolleger, brugere, kunder og borgere

- du får opbakning fra chefen, kolleger, brugere, kunder og borgere

- du får ordentlig handlekraft.

 

Bogen er noget for dig, hvis du i arbejdet med information og projekter

- overvældes af kompleksitet

- undres over mængden og styrken i ups'ere og om'ere

- tænker: «Jeg har sagt det 100 gange, og der sker stadig ikke noget»

- vil vende chefens «Ka' du ikke lige ...» til en konstruktiv proces

 

 

Du kan downloade en appetitvækker ved at klikke her.

 

 

Bogen kan bestilles ved at klikke:

- elektronisk (PDF) hos Saxo

- trykt bog hos Forlaget Projektkonsulenten

 

Den trykte bogs illustrationer er i en væsentlig højere grafisk kvalitet end den elektroniske udgaves.

 

 

Anmeldelser af bogen:

 

 

Artikel i JyllandsPosten om bogen (klik her)

 

 

Hans Ravnkjær Larsen, direktør, CheChe ApS

 

"Søren Kierkegaard sagde angiveligt i 1859 "at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der." Og sådan er det i bund og grund hele vejen igennem. Lars Brodersen kommer ikke direkte ind på Kierkegaard i sin fine og meget direkte anvendelige bog om informationsledelse - det behøver han ikke direkte - for hans tanker og bog oser af den samme fine forståelse af at det vi mennesker kan få til at opstå, vokse og springe ud, afhænger aldeles af vores fælles forståelseshorisont, kommunikation og informationsledelse undervejs. Niels Bohr sagde (blandt mange, kloge ting) at "vi hænger i sproget". Til det kan man passende føje til og således lægge op til denne bog: "Javel, gamle jas, men vi hænger ikke fast!". Lars skriver nøgternt og dog levende om udfordringer som er både generelle og brugbare i det konkrete. Det vil kræve mere end én gennemlæsning at få det hele med, men værdien kommer for alvor til syne i anvendelse (efter opslag og genbesøg). Læs den. Brug den. Nyd den."

 

 

Jonna Christiansen, uddannelsesansvarlig Ældre & Handikap, Skanderborg Kommune:

 

"Tag dig tid og bliv beriget.

Bogen er på sin vis befriende uhøjtidelig, ja visse steder underholdende og letlæst med mange relevante og genkendelige eksempler fra hverdagen, men tag ikke fejl: Der er ikke tale om lette og smarte løsninger. Jeg skulle arbejde grundigt og længe med indholdet og mind-set pladen i særdeleshed og er på ingen måde færdig.

Til gengæld oplevede jeg, at pludselig "faldt tingene på plads", der bliver tilføjet en ekstra dimension til min forberedelse af samtaler, skriftlige oplæg og projekter, som i den grad kvalificerede det færdige resultat.

Ja, faktisk er min tilgang til og syn på tilværelsen blevet udfordret og på forunderlig vis ændret (til det bedre). Forunderlig oplevelse.

Bogen viser et godt alternativ til en anden måde at arbejde med projekter på i en tid med paradigmeskift i samfundet. Den har og anviser et andet fokus på værdibegrebet - altså, hvem skal samtaler og projekter være til glæde for - og er dermed også i stor modsætning til de krav NPM har stillet til projekter i mange år.

Den burde findes på enhver uddannelsesinstitution som fast pensum og i øvrigt overalt, hvor der arbejdes med og for mennesker (hospitaler, skoler, institutioner, offentlige forvaltninger)."

 

 

Birgitte Toft Søndergård Jensen, chefspecialist i COWI:

 

"Jeg blev introduceret til Lars Brodersens bog på MTM studiet (Master of Technology Management med geoinformation som speciale. Med Masterprojektet, som var et projektforløb over tre semestre, var vi i vores projektgruppe enige om, at vi var i gang med en læreproces i at blive mere bevidste og struktureret. Vores mål var derfor først og fremmest, at forstå og styre selve processen vha. Lars Brodersens modeller og metoder, end at nå et fysisk resultat. Igennem hele projektforløbet var vi helt ude i hjørnerne af alle de aspekter der havde betydning for vores projekt.

Vi fik overblik over alle disse aspekter i form af værdier, indhold, apparat, anvendelse og udtryk (s. 89 i bogen). Det hjalp os i processen med at udvikle et gennemtænkt "geoinformationssystem". Vi startede ud med at anerkende nogle utilfredse tilstande (s. 23), som vi arbejdede videre med til en løsning, der skulle transformere utilfreds tilstand til tilfreds tilstand. Det var lærerigt at blive bevidste om, at vores drivkraft var, at ændre brugernes utilfredse tilstand.

Vi fik oparbejdet en erfaring, som jeg har glæde af på mit arbejde i dag, som projektleder. Metoderne blev også fornyligt brugt i en tilbuds-skrivning, som hjalp mig med at skærpe bevidstheden omkring, hvad jeg ville med opgaven (procesbeskrivelse) og hvilken opfattelse jeg gerne ville skabe hos opgavestilleren. Jeg kan kun varmt anbefale denne bog, som nu ligger fast på mit skrivebord."

 

 

Jesper Gaardboe Jensen, adm.direktør og projektchef, GeoFyn A/S

 

"Jeg har som projektchef arbejdet med Lars Brodersens metoder og modeller, der først og fremmest har givet mig nogle virkelig gode og nyttige værktøjer til at arbejde struktureret og ordentligt i forbindelse med projekter og transformationen af data til information. Det er meget befriende og nyt, at Lars Brodersens fokus er på brugeren.

Bogen igennem arbejdes der brugerorienteret, fokus er altså ikke som så ofte på teknik, ressourcestyring, o. lign., men mere på samtale og forståelse af brugeren. Målet er, at brugeren er i stand til at løse sine opgaver korrekt, sikkert og hurtigt. Og hvordan kan man løse denne opgave uden et indblik i brugerens forståelseshorisont? Bogen får mine stærkeste anbefalinger."

 

 

Torben Weinkouff Rasmussen, specialkonsulent, Vejdirektoratet

 

"Mange oplever dagligt at de informationer man møder måske er svære at forstå eller bliver misforstået i første omgang - det giver nogle dårlige oplevelser fx "Nåh det var således det skulle forståes!!" Derfor har dem der formidler information et stort ansvar. Det er dette ansvar Lars Brodersen har fokus på i sin bog.

Lars angiver, at formidleren af informationer skal have fokus på, at egen opfattelse og brugerens opfattelse føres mod samme forståelsehorisont - dette sker bl.a. gennem ordentlige samtaler mellem projektets parter. Lars ser informationsledelse som et projekt, hvor der arbejdes gennem faser med løbende fokus på et tilfredsstillende informationsprodukt. Lars fokuserer på at brugerens opfattelse af informationsproduktet inddrages i formidlerens modellering af informationens værdier, indhold, interaktion og form.

Bogen beskriver disse elementer gennem en rækker teoretiske holdepunkter, som grundlaget for praktiske modeller og metoder til informationsledelse - støttet af gode eksempler og illustrationer. Jeg har selv anvendt disse modeller og metoder i et par projekter. Med et par tilløb med brugen af disse har jeg oplevet at en systematisk fokus på brugerens opfattelse giver mere tilfredsstillende informationsprodukter. Start med de tips du synes relevante og arbejd videre derfra med flere tips i bogen.

Giv ikke op - giv det et par chancer - det virker efter et par forsøg. Bliv mere kompetent med viden og information fra den nye bog."

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Forlaget Projektkonsulenten, Mølleskoven 19, 9260 Gistrup | www.projektkonsulenten.dk | CVR-nr. 30766423

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus